دانلود سری دوم مجموعه کتب الکتروشیمی، پیل سوختی و فرایند های جداسازی

کینگ وب

دانلود سری دوم مجموعه کتب الکتروشیمی، پیل سوختی و فرایند های جداسازی

لیست سری دوم مجموعه کتب الکتروشیمی، پیل سوختی و فرایند های جداسازی:

PEM Fuel Cell Durability Handbook, Two-Volume Set – PEM Fuel Cell Failure Mode Analysis-Haijiang Wang-1439839174-CRC Press-2012-364-$139
A detailed approach to model transport, heterogeneous chemistry,and electrochemistry in solid-oxide fuel cells-Vinod Janardhanan-3866441843-University of Karlsruhe-2007-152p-t3
A Guide to Problems in Modern Electrochemistry 1 – Ionics=Maria E. Gamboa-Aldeco=0306466686=Springer=2001=290=$89
Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell Modeling (Green Energy and Technology)-Jarosaw Milewski Konrad wirski Massimo Santarelli Pierluigi Leone-0857292617-Springer-2011-231-$129
Advances in Electroکینگ وب Science and Engineering, Volume 6-Richard C. Alkire Dieter M. Kolb-3527295151-Wiley-VCH-1999-350p-$200
Analytical Modelling of Fuel Cells-Andrei A Kulikovsky-0444535608-Elsevier-2010-312-$165
Fuel Cell Systems Explained, 2nd Edition-James Larminie-0768012597-SAE International-2003-434p-$220
Batteries and Fuel Cells (Chemical Reviews – volume 104 number 10-2004)-American Chemical Society-American Chemical Society-2004-644p-$48
Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques (Food Science and Technology)-S. Sablani A.K. Datta M.Shafiur Rahman A.S.Mujumdar-0824726715-CRC-2007-605p-$300
-Solid Oxide Fuel Cell Technology – Principles, Performance and Operations-K. Huang-1439813361-CRC Press-2009-340-$209
Catalysis in Electrochemistry – From Fundamental Aspects to Strategies for Fuel Cell Development-Elizabeth Santos Wolfgang Schmickler-0470406909-Wiley-2011-536-$135
Bioelectrochemistry – Fundamentals, Experimental Techniques and Applications-P. N. Bartlett-0470843640-Wiley-2008-494p-$312-g8
Hydrogen as Fuel-L. Robson Michael Frey Richard Cammack M Frey R. L. Robson-0415242428-CRC-2002-224 Pages-$129
Carbon Nanotubes – A New Alternative for Electroکینگ وب Sensors-Gustavo A. Rivas Maria D. Rubianes-1607413140-Nova Science Pub Inc-2010-74-$49
Fuel Processing – for Fuel Cells-Gunther Kolb-3527315810-Wiley-2008-434-$315
Solvent Extraction – Classical and Novel Approaches=Vladimir S Kislik I=0444537783=Elsevier=2012=576=$200
Fuel Cell Technology Handbook-Gregor Hoogers-0849308771-CRC-2002-368 Pages-$150
Extraction of Organic Analytes from Food – A Manual of Methods (RSC Food Analysis Monographs)-R Self-0854045929-Royal Society of Chemistry-2005-404-$159
Solvent Extraction Principles and Practice, 2nd Edition-Jan Rydberg Michael Cox C.Musikas G.R. Choppin-0824750632-CRC-2004-480 Pages-$339
Advances in Solid Oxide Fuel Cells IV (Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 29, 2008)-Prabhakar Singh Narottam P. Bansal-0470344962-Wiley Amen Cerc Socy-2009-296-$110
Build.Your.Own.Fuel.Cells
Control of Fuel Cells-Federico Zenith-8247114339-Norwegian University os Science and Technology-2007-226p-$44
Designing and Building Fuel Cells-Colleen Spiegel-0071489770-McGraw Hill Professional-2007-434-$89
Advances in Solid Oxide Fuel Cells IX – Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 34, Issue 4, 2013=Narottam P. Bansal=1118807642=Wiley-American Ceramic Society=2014=160=$82
Fuel Cells – Technologies for Fuel Processing-Dushyant Shekhawat II J.J. Spivey David A Berry I-0444535632-Elsevier Science-2011-568-$140
Proton Exchange Membrane Fuel Cells – Contamination and Mitigation Strategies (Green Chemistry and Chemical Engineering)=Hui Li Shanna Knights Zheng Shi John W. Van Zee Jiujun Zhang=1439806780=CRC Press=2010=436=$152
Food Processing – Principles and Applications-J. Scott Smith Y. H. Hui-0813819423-Wiley-Blackwell-2004-510p-$360-g10
Hydrogen Energy and Fuel Cells – A Vision of Our Future-High Level Group-9289455896-European Communities-2003-35p-$22
Fuel Cell Projects for the Evil Genius-Gavin D J Harper-0071496599-McGraw-Hill-2008-208p-$24-g3
Electrocatalysis of Direct Methanol Fuel Cells – From Fundamentals to Applications=Jiujun Zhang Hansan Liu=3527323775=Wiley-VCH=2009=606=$230
Experimental Methods and Data Analyses for Polymer Electrolyte Fuel Cells-Kevin R. Cooper Vijay Ramani James M. Fenton H. Russell Kunz-0979967406-Scribner Associates-2007-122p-$110
Fuel Cells, Engines and Hydrogen – An Exergy Approach-Frederick J. Barclay-0470019042-Wiley-2006-200p-$200-g5
Hydrogen and Syngas Production and Purification Technologies-Ke Liu Chunshan Song Velu Subramani-0471719757-Wiley,AIChE-2010-545-$110
Fuel Cell Handbook, 5th Edition-EG&G Technical Services-U.S. Department of Energy-2000-352p-t2
Fuel Cell Handbook, 6th Edition-EG&G Technical Services-U.S. Department of Energy-2002-452p-t4
Fuel Cell Handbook, 7th Edition-EG&G Technical Services-U.S. Department of Energy-2004-427p-t6
Innovations in Fuel Cell Technologies (RSC Energy and Environment Series)=Robert Steinberger-Wilckens Werner Lehnert Laurie Peter Ferdi Schuth=1849730334=Royal Society of Chemistry=2010=368=$195
Electroکینگ وب Impedance Spectroscopy in PEM Fuel Cells – Fundamentals and Applications-X.Z. Yuan C. Song-1848828454-Springer-2010-420-$179
Food Process Modeling and Control – Chemical Engineering Applications (Topics in Chemical Engineering) (Scan)-Mustafa Ozilgen-9056991434-CRC-1998-536-$88
Fuel Cells – Modeling, Control, and Applications (Power Electronics and Applications Series)-Bei Gou Bill Diong Woon Ki Na-1420071610-CRC-2009-248-$101
Handbook of Fuel Cells, 6 Volume Set-Wolf Vielstich-0470974001-Wiley-2010-3345-$2,880
Fuel Cell Catalysis – A Surface Science Approach-Andrzej Wieckowski Marc Koper-0470131160-Wiley-2009-712-$150
Fuel Cell Science and Engineering – Materials, Processes, Systems and Technology (2 Volume set)=Detlef Stolten Bernd Emonts=3527330127=Wiley-VCH=2012=1268=$330
Fuel Cells – A Technology Forecast-John Vanston Henry Elliott-0976850389-TSTC Publishing-2003-89p-$49
Hydrogen and Fuel Cells – Emerging Technologies and Applications (Sustainable World)-Bent Sorensen-0126552819-Academic Press-2005-465p-$110-g3
Modeling Solid Oxide Fuel Cells – Methods, Procedures and Techniques (Fuel Cells and Hydrogen Energy)-R. Bove S. Ubertini-1402069944-Springer-2008-403p-$200-g6
Fuel Cell Research Trends-L. O. Vasquez-1600216692-Nova-2008-486-$205
Industrial Scale Natural Products Extraction-Hans-Jorg Bart Stephan Pilz -3527325042-Wiley VCH-2011-314-$180
Fuel Cells – A Handbook (4th Edition)-J. H Hirschenhofer R. P. Engleman D.B. Stauffer J.H. Hirschenhoffer-0899343600-U.S. Department of Energy-1999-268s-$210
Hydrogen & Fuel Cells – Advances in Transportation and Power-Michael Frank Hordeski-1420071564-Fairmont-2009-299-$120
Proton Exchange Membrane Fuel Cells (Electroکینگ وب Energy Storage and Conversion)=Zhigang Qi=1466513705=CRC Press=2014=371=$209
Hydrogen as a Future Energy Carrier-Andreas Zuttel Andreas Borgschulte Louis Schlapbach-3527308172-Wiley-2008-441-$300
European Fuel Cell and Hydrogen Projects (2002-2006)-European Commission-Directorate General for Research, Official Publications of the European Communities-2006-188p-$110
High Pressure Process Technology – Fundamentals and Applications (Industrial Chemistry Library)-A. Bertucco G. Vetter-0444504982-Elsevier-2001-684p-$350-g8
Bioelectrochemistry – Ions Surfaces Membranes=Martin Blank=084120473X=Amer Chemical Society=1980=169=$65.djvu
PEM Fuel Cell Modeling and Simulation Using Matlab-Colleen Spiegel-0123742595-Elsevier-2008-451p-$200-g5
Fuel Cells and Their Applications-Karl Kordesch Guenter Simader-3527285792-Wiley&VCH-1996-375-$265
European Hydrogen and Fuel Cell Projects-European Commission-9289480033-European Commission-2004-72p-$44
Energy Optimization in Process Systems and Fuel Cells, Second Edition=Stanislaw Sieniutycz Jacek Jezowski=0080982212=Elsevier=2013=818=$265
Hydrogen and Fuel Cell – Technologies and Market Perspectives=Johannes Topler Jochen Lehmann=9783662449714=Springer=2016=281=$119
Materials for Fuel Cells-M Gasik-1420079700-CRC Press-2009-384-$400
Bioelectrochemistry of Membranes (Bioelectrochemistry – Principles and Practice,Volume 6)=Dieter Walz Justin Teissie Giulio Milazzo=3034895976=Birkhauser=2013=240=$89
Fuel Cells – Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology=Klaus-Dieter Kreuer=146145784X=Springer=2013=760=$279
Proton Transfer in Hydrogen-Bonded Systems (Nato Science Series)=T. Bountis=1461365244=Springer=2012=365=$109
Stationary Fuel Cells – An Overview-Kerry-Ann Adamson-0080451187-Elsevier-2007-131p-$110-g3
Microbial Fuel Cells-Bruce E. Logan-0470239484-Wiley-2008-216p-$120-g4
Modeling and Diagnostics of Polymer Electrolyte Fuel Cells (Modern Aspects of Electrochemistry.no 49)-Ugur Pasaogullari Chao,Yang Wang-0387980679-Springer-2010-394-$210
Advances in Solid Oxide Fuel Cells (Ceramic Engineering and Science)=Narottam P. Bansal Dongming Zhu Waltraud M. Kriven=1574982346=The American Ceramic Society=2005=450=$116
Hydrogen and Fuel Cells – Review of National R&D Programs-IEA-9264108831-International Energy Agency, France-2005-208p-$110
Advances in Solid Oxide Fuel Cells III (Ceramic Engineering and Science)=Narottam P. Bansal=0470196351=Wiley-American Ceramic Society=2008=437=$116
Advances in Solid Oxide Fuel Cells VI=ACerS Singh Narottam P. Bansal=0470594691=Wiley-American Ceramic Society=2011=174=$93
Advances in Solid Oxide Fuel Cells VII (Ceramic Engineering and Science)=Narottam P. Bansal Singh=1118059891=Wiley-American Ceramic Society=2012=224=$83
Advances in Solid Oxide Fuel Cells VIII (Ceramic Engineering and Science)=ACerS=1118205944=Wiley=2013=1603$79
Molten Carbonate Fuel Cells, Modeling, Analysis, Simulation, and Control-Kai Sundmacher, Achim Kienle-3527314741-Wiley&VCH-2007-260-$145
Fuel Cell Electronics Packaging-Ken Kuang-0387473238-Springer-2007-253p-6t
Fuel Cells – From Fundamentals to Applications-Supramaniam Srinivasan-0387251162-Springer-2006-691p-6t
Mini-Micro Fuel Cells – Fundamentals and Applications-S. Kakaas A. Pramuanjaroenkij L. Vasiliev-1402082932-Springer-2008-422-$239
High_Temperature_Solid_Oxide_Fuel_Cells
New and Future Developments in Catalysis – Batteries, Hydrogen Storage and Fuel Cells=Steven L Suib=0444538801=Elsevier=2013=550=$210
Carbon Nanotubes as Platforms for Biosensors with Electroکینگ وب and Electronic Transduction (Springer Theses)=Merce Pacios Pujado=3642314201=Springer=2012=205=$179
PEM Fuel Cells – Theory and Practice (Sustainable World Series)-Frano Barbir-0120781425-Academic Press-2005-456p-$115-g4
Science and Technology of Ceramic Fuel Cells-Quang Minh Nguyen Takehiko Takahashi Nguyen Quang Minh-044489568X-Elsevier-1995-378p-$300
PEM Fuel Cell Durability Handbook, Two-Volume Set – PEM Fuel Cell Diagnostic Tools (Pem Fuel Durability Handbook)-Haijiang Wang Xiao-Zi Yuan Hui Li-1439839190-CRC Press-2011-578-$169.djvu
Materials for High-Temperature Fuel Cells=San Ping Jiang Yushan Yan Max Lu=3527330410=Wiley-VCH=2013=392=$185
Polymer Electrolytes – Fundamentals and Applications-Cesar Sequeira Diogo Santos-1845697723-Woodhead Publishing-2010-632-$270
Hydrogen and Fuel Cells, 2nd Edition – Emerging Technologies and Applications (Sustainable World)=Bent Sorensen=0123877091=Academic Press=2012=512=$84
Polymers for Energy Storage and Delivery – Polyelectrolytes for Batteries and Fuel Cells=Kirt A. Page Christopher L. Soles James Runt=0841226318=American Chemical Society=2012=328=$150
Transport Phenomena In Fuel Cells (Developments in Heat Transfer)-B. Sunden B. Sunden M. Faghri-1853128406-WIT Press-2005-384-$258
Theoretical Analysis of High Fuel Utilizing Solid Oxide Fuel Cells-Pedro Nehter-1606920111-Nova-2009-64-$35
Chemical Engineering for the Food Industry (Food Engineering Series)=D. Leo Pyle Peter J. Fryer Chris D. Reilly=1461367247=Springer=2012=462=$109
PEM Fuel Cell Electrocatalysts and Catalyst Layers – Fundamentals and Applications-Jiujun Zhang-1848009356-Springer-2008-1159-$219
Solid Oxide Fuel Cells – Materials Properties and Performance (Green Chemistry and Chemical Engineering)-Jeffrey Fergus Rob Hui Xianguo Li-1420088831-CRC-2008-298-$139
Direct Alcohol Fuel Cells – Materials, Performance, Durability and Applications=Horacio R. Corti Ernesto R. Gonzalez=9400777078=Springer=2014=370=$179
Gas Transport in Solid Oxide Fuel Cells (SpringerBriefs in Energy)=Weidong He Weiqiang Lv James Dickerson=3319097369=Springer=2014=87=$54
Bioelectrochemistry – General Introduction (Bioelectrochemistry – Principles and Practice)=D. Walz S.Roy Caplan Israel R. Miller Giulio Milazzo=3034873204=Birkhauser=2012=384=$109
Enzymatic Fuel Cells – From Fundamentals to Applications=Heather R. Luckarift Plamen B. Atanassov Glenn R. Johnson=1118369238=Wiley=2014=496=$125
Fuel Cell Systems=L.J.M.J. Blomen M.N. Mugerwa=1489924264=Springer=2013=614=$369
Electroکینگ وب Power Sources – Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors (The ECS Series of Texts and Monographs)=Vladimir S. Bagotsky=1118460235=Wiley=2015=400=$109
Proton Exchange Membrane Fuel Cells – Materials Properties and Performance-David P. Wilkinson Jiujun Zhang Rob Hui-1439806640-CRC Press-2010-460-$139
Food & Process Engineering Technology-Luther R. Wilhelm Dwayne A. Suter Gerald H. Brusewitz-1892769433-American Society of Agricultural & Biological-2005-315 Pages-$200
Catalysts for Alcohol-Fuelled Direct Oxidation Fuel Cells (RSC Energy and Environment Series)=Zhen-Xing Liang Tim S. Zhao Laurie Peter Ferdi Schuth=1849734054=Royal Society of Chemistry=2013=264=$246
428-Microfluidic Fuel Cells and Batteries (SpringerBriefs in Energy)=Erik Kjeang=3319063456=Springer=2014=76=$54
Fuel Cell Technologies – State and Perspectives(NATO Science Series II, Vol. 202)-Nigel Sammes A.Smirnova O.Vasylyev-1402034962-Springer-2006-429P-$318
Polymer Membranes for Fuel Cells=Javaid Zaidi Takeshi Matsuura=1441944621=Springer=2011=550=$129
PEM Fuel Cell Testing and Diagnosis=Jiujun Zhang Jifeng Wu Huamin Zhang=0444536884=Elsevier=2013=600=$149
Developments in Solid Oxide Fuel Cells and Lithium Iron Batteries (Ceramic Transactions Series)=Arumugam Manthiram=157498182X=Wiley-American Ceramic Society=2005=142=$120
Fuel Cells and Hydrogen Storage (Structure and Bonding)-Andrew Bocarsly David Michael P. Mingos-3642217796-Springer-2011-216-$259
Proton Transfer – Proton Transfer of Related Reactions (Comprehensive Chemical Kinetics, V8)=C. H. Bamford C. F. H. Tipper=0444415122=Elsevier Science=1978=274=$242
Materials for Low-Temperature Fuel Cells (New Materials for Sustainable Energy and Development)=Bradley Ladewig San Ping Jiang Yushan Yan Max Lu=3527330429=Wiley-VCH=2015=272=$185
Innovative High Temperature Fuel Cell Systems-Siu Fai Au-9040723753-Delft University-2003-180 Pages-$115
Food and Industrial Bioproducts and Bioprocessing=Nurhan Turgut Dunford=0813821053=Wiley-Blackwell=2012=392=$216
Fuel Cell Chemistry and Operation (Acs Symposium Series)=Andrew Herring Thomas Zawodzinski Jr. Steven Hamrock=0841225699=American Chemical Society=2010=208=$150
Fuel Cell Science – Theory, Fundamentals, and Biocatalysis=Andrzej Wieckowski Jens Norskov S. Gottesfeld=0470410299=Wiley=2011=648=$170
Solid State Proton Conductors – Properties and Applications in Fuel Cells=Philippe Knauth Maria Luisa Di Vona=0470669373=Wiley=2012=426=$185
Fuel Cells – Current Technology Challenges and Future Research Needs=Noriko Hikosaka Behling=0444563253=Elsevier=2013=704=$249
Solid Oxide Fuels Cells – Facts and Figures – Past Present and Future Perspectives for SOFC Technologies (Green Energy and Technology)=John T.S. Irvine Paul Connor=1447144554=Springer=2013=238=$129
Methanol Fuel Cell Systems – Advancing Towards Commercialization=Dave Edlund=9814303143=Pan Stanford Publishing=2013=199=$44
Polymer Electrolyte Fuel Cell Durability=Felix N. Buchi Minoru Inaba Thomas J. Schmidt=0387855343=Springer=2009=510=$149
Fuel Gasification (Advances in Chemistry vol.69)=Gould R.F=ACS=1967=284=$44.djvu
Fuel Cells – Program and Abstracts (1996 Fuel Cell Seminar)=Courtesy Ass.=Courtesy Ass.=1998=828=$44
Proton Exchange Membrane Fuel Cells Modeling=Fei Gao Benjamin Blunier Abdellatif Miraoui=1848213395=Wiley-ISTE=2012=239=$130
Polymer Electrolyte Fuel Cells – Physical Principles of Materials and Operation (Green Chemistry and Chemical Engineering)=Michael Eikerling Andrei Kulikovsky=143985405X=CRC Press=2015=582=$169
Bioelectrochemistry – Fundamentals, Applications and Recent Developments (Advances in Electroکینگ وب Sciences and Engineering)=Richard C. Alkire Dieter M. Kolb Jacek Lipkowski=3527328858=Wiley-VCH=2012=411=$210
Polymers for PEM Fuel Cells (Wiley Series on Polymer Engineering and Technology)=Hongting Pu=1118329406=Wiley=2014=432=$150
Solid Oxide Fuel Cells – From Materials to System Modeling (RSC Energy and Environment Series)=Tim S. Zhao Meng Ni Laurie=1849736545=Royal Society of Chemistry=2013=523=$260
Fuel Cell Technology – Reaching Towards Commercialization (Engineering Materials and Processes)-Nigel Sammes-1852339748-Springer-2006-306 Pages-$339
Bioelectrochemistry – Fundamentals, Applications and Recent Developments (Advances in Electroکینگ وب Sciences and Engineering)=Richard C. Alkire Dieter M. Kolb Jacek Lipkowski=3527328858=Wiley-VCH=2012=411=$210
Electrocatalysis in Fuel Cells – A Non- and Low- Platinum Approach (Lecture Notes in Energy)=Minhua Shao=1447149106=Springer=2013=768=$279
Fuel Cell Engineering, Volume 41 (Advances in Chemical Engineering)=Sundmacher=0123868742=Academic Press=2012=480=$245
High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells – Approaches, Status, and Perspectives=Qingfeng Li David Aili=9783319170817=Springer=2016=561=$279
Polymer Electrolyte Fuel Cells – Physical Principles of Materials and Operation (Green Chemistry and Chemical Engineering)=Michael Eikerling Andrei Kulikovsky=143985405X=CRC Press=2015=582=$169
Polymer Electrolyte Fuel Cells – Science, Applications, and Challenges=Alejandro A. Franco=9814310824=Pan Stanford Publishing=2013=616=$149
Polymers for PEM Fuel Cells (Wiley Series on Polymer Engineering and Technology)=Hongting Pu=1118329406=Wiley=2014=432=$150
Solid Oxide Fuel Cell Components – Interfacial Compatibility of SOFC Glass Seals=Gurbinder Kaur=9783319255965=Springer=2016=421=$229
Solid Oxide Fuel Cells – From Materials to System Modeling (RSC Energy and Environment Series)=Tim S. Zhao Meng Ni Laurie=1849736545=Royal Society of Chemistry=2013=523=$260


حجم فایل:

www.کینگ وب-eng.ir

  • مطالب مشابه