آزمایش های شگفت انگیز

کینگ وب

آزمایش های شگفت انگیز

Amazing experiments

 

اینم از اولین آزمایش های انجمن شیمی دانشگاه کینگ وبsmiley

دانشجوهای ورودیه ۹۱ 

کاری از:

صفی الله محبوبی

مبینا بیگ زاده 

عطیه ملانوروزی

و تدوینگر محمد مقصودلو

سایت شیمی کاربردی دانشگاه کینگ وب

  • مطالب مشابه