کینگ وب | دانلود موزیک و سرگرمی

کینگ وب

کینگ وب | دانلود موزیک و سرگرمی

بخش مقالات

آرشیو
رابطه ریاضی و تنیس

رابطه ریاضی و تنیس


رابطه ریاضی و تنیس واقعا مشاهده شده است به منظور جلب از راه اصول ریاضی مختلف در بازی تنیس استفاده شده است. با توجه به پالیس (۱-۲)، بازی از تنیس نیاز به افراد به درخواست برخی از دانش به دست آمده در ریاضی؛ به منظور موثر بازی بازی. این را در راه آگاهی از زاویه، […]